Pvc Doğrama

İletişim

Bize Aşağıdaki Bilgilerden Kolayca Ulaşabilirsiniz

  • 0507 351 09 77
  • izmirsiding@gmail.com
  • Fırat Mahallesi 289 sok No : 93/A Buca İzmir
Bize Yazın!

Pvc Doğrama

 

PVC Doğrama Fotoğraf Galerisi

 

Neden PVC Pencere?

  Günlük yaşamın vazgeçilmez maddelerinden bir tanesi hiç kuşkusuz, polimerdir. PVC (Poli Vinil Klorür),
çok büyük olan bu polimer ailesinin önemli bir üyesidir ve modern bir sentetik (yapay) malzemedir.
İki doğal kaynak olan petrol ve tuz’dan üretilen PVC, ticari anlamda ilk olarak gelişen plastiklerden biriydi.
Günümüzde PVC, çocuk oyuncaklarından, su toplama ve dağıtma borularına, şişe ve torba yapımına,
çeşitli spor malzemelere, otomobil döşemelerine ve silecek sistemlerine, pencere profillerine, pillere,
elektrik izolasyon maddelerine, kablolara, kredi kartlarına, yiyecek kaplarına, kan torbası, serum tüpü,
ameliyat eldiveni ve kalp kateteri gibi tıbbi malzemelere kadar modern yaşamımızda bir çok değişik uygulamalarla
çok geniş kullanıma sahiptir.

  PVC’nin hayatımızın her alanında ve pencere profillerinde yaygın olarak kullanılmasının altında şu temel özellikleri
yatmaktadır:

  Sağlamlık ve hafiflik: Pencere profil ve kapı üretiminde kullanılan ahşap ve alüminyum malzemelerle kıyaslandığında
PVC malzeme daha dayanıklı ve işlevseldir. PVC’nin aşınma dayanımı, hafifliği ve iyi mekanik dayanıklılığı ve tokluğu
bina ve konstrüksiyon uygulamalarında onun kullanımında çok önemli teknik avantajlardır.

  Ateşe dayanım: PVC, polimer zincirinde klor atomu taşıması nedeniyle doğal olarak zor tutuşmaktadır,
yani alev alma sıcaklığı yüksektir. Yanma, ısı kaynağı kaldırılınca hemen durmaktadır. Bu özellik PVC’yi pencere,
kapı, kaplama vb. uygulamaları için özellikle uygun yapmaktadır. Buna karşın ahşap malzeme kolay yanmakta ve alevi taşımaktadır.


  Uzun ömürlülük: PVC malzemeden ürün elde etmeden önce, PVC bir dizi özel katkı maddeleriyle birleştirilir.
Katkı maddeleri ürünün mekanik özelliklerini, parlaklığını, hava şartlarına dayanımını, rengini,
berraklığını ve elektriksel özelliğini belirler.

  PVC hava şartlarına, kimyasal çürümeye, korozyona, şoka ve aşınmaya dayanıklıdır.
O bu nedenle açık havaya maruz ürünlerinde ve birçok farklı uzun ömürlü istenen yerlerde müşterilerin tercih nedenidir.
Örneğin PVC boruların %75’inin 40 yıldan fazla bir ömre sahip olacağı (100 yıla çıkma potansiyeli olacağı) tahmin edilmektedir.
Pencere profilleri ve kablo yalıtımı gibi diğer uygulamalarda, çalışmalar gösterdi ki bunların % 60 ‘ından fazlası 40 yıldan
daha fazla bir ömre sahiptir. Ahşap ise kısa ömürlüdür.

  Ekonomiklik: PVC’nin hafifliği, sağlamlığı ve dizayn esnekliği bir çok uygulamada fiyat avantajı sağlar.
Konstrüksiyonda kullanılan PVC bileşenler mükemmel fiyat/performans avantajları sunmaktadır. PVC,
ahşap için kesin ihtiyaç olan bakım ve boya istemez. PVC dayanıklıdır, uzun süreli ve bakım istemeyen uygulamalar için çok uygundur.
PVC’nin yapım ve kullanım maliyeti, alüminyum ve ahşaba göre daha düşüktür.

  Çevreyle dost: Üretimden yok olana kadar yaşam döngüsünü ve bu döngü sırasında çevrenin etkilenme derecesini
dikkate alan değerlendirme
ve bağımsız çalışmalarda PVC’nin çevreye etkisi, pencere profil ve kapı üretiminde kullanılan diğer malzemelerle
kıyaslandığında olumlu bulunmuştur. Geri dönüştürülebilir bir malzeme olan PVC den üretilen ve kullanım durumu
olmayan/kalmayan tüm malzemeler tekrar tekrar yeniden şekillendirilerek mamül haline getirilir.

  İyi yalıtıcı: PVC malzemenin ısı iletim katsayısı, pencere profil ve kapı üretiminde kullanılan ahşap ve alüminyum
malzemelerle kıyaslandığında daha iyi yani daha düşüktür (λPVC= 0,16 W/mK iken , λALUMİNYUM= 200 W/mK ve λAHŞAP= 0,20 W/mK).
Dolayısıyla PVC, ısı tasarrufu açısından pencere profil ve kapı üretiminde kullanılan en iyi malzemedir. Isı yanında PVC, ses,
nem ve benzeri dış etkilere karşı gerçek bir yalıtım malzemesidir.

  Çok yönlü oluşu: PVC’nin fiziksel özellikleri tasarımcılara, tasarım yaparken yüksek derecede özgürlük sağlar.
PVC bu nedenle inşaat, ambalaj, tıp, elektrik, elektronik, otomotiv sektörlerinde kısaca hayatımızın her alanında
yaygın olarak kullanılmaktadır.

  Yeniden kullanılabilirlik: Borular, pencere profilleri ve yer döşemleri gibi konstrüksiyon malzemeleri ömürlerinin
sonunda yeniden kullanılabilirler. Bu özelliği ile PVC çevre ve ekonomi açısından önemli fayda sağlamaktadır.

  PVC ve Alüminyum Pencerelerinin Karbon Ayak İzi Açısından Karşılaştırılması

  Karbon ayak izi, her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi gibi faaliyetleri sırasında veya satın aldığı her türlü ürünün
üretim aşamalarında atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarını anlatmak üzere kullanılan bir terimdir.
Başka bir ifadeyle, aldığımız her ürün veya gerçekleştirdiğimiz her faaliyet için gerekli olan enerjinin üretilmesi sırasında
atmosfere salınan karbon gazı toplamını ifade eder.

  Doğal süreçlerin etkisinde milyonlarca yıldır devam eden iklim değişikliği, günümüzde insan kaynaklı çevresel kirlilik
nedeniyle etkisini ve zararını daha da arttırmıştır. Geçmişten aldığımız temiz ve sağlıklı çevre mirasını gelecek nesillere de
gerektiği gibi aktarabilmek için her kişi ve kuruluşa görevler düştüğü bir gerçektir.

  Bu çerçevede hem çevre ve iklime karşı duyarlılığımızı göstermek üzere hem de çevre kirliliğine karşı alınan önlemlere somut
katkı verebilmek üzere karbon ayak izinin hesaplanması ve azatlımı konusunda çalışmalar yapmak önemli bir görev haline gelmiştir.


  Karbon ayak izi, bir işletme yada bir faaliyet sebebi ile oluşan ve yaygın olarak küresel ısınma potansiyelini ifade eden
sera gazı emisyon miktarını hesaplar. CO2 eşdeğeri kilogram veya ton cinsinden ölçülür.

  Karbon ayak izi karşılaştırması için yapılan çalışmada aynı tip ve ebattaki PVC ve Alüminyum pencere çerçevelerinin, hammadde
oluşturulmasından binaya montajına kadar aşamalardaki enerji tüketimi ve bunun sonucunda da kg cinsinden CO2emisyon miktarları
hesaplanmıştır. Bu çalışmada PVC pencere çerçevesinin karbon ayak izi 248,8 kg CO2 olarak, Alüminyum pencere çerçevesinin karbon
ayak izi ise 485,9 kg CO2 olarak bulunmuştur. Alüminyum pencere çerçevesinin karbon ayak izi, PVC pencere çerçevesine oranla
2 kat daha yüksek miktardadır.

  Ayrıca, PVC profillerinden yapılmış pencerenin ısı yalıtım performansı da yüksektir. Dolayısıyla kullanıldıkları mekanlarda
kışın ısınma enerjisinden, yazın iklimlendirme (klima) enerjisinden tasarruf sağlayarakDiğer bir konu da PVC pencerelerin,
uzun ömürleri sonrasında geri dönüşüm için enerji tüketimi,
Alüminyum pencerelerin geri dönüşüm enerji tüketimine göre çok çok düşüktür.

  PVC pencerelerin tüm üretim aşamalarında, düşük karbon ayak izine, kullanımları sırasında uzun ömür ve üstün yalıtım performansına, geri dönüşümlerinde de düşük karbon ayak izine sahip olmalarından dolayı diğer malzemelerden yapılmış pencerelere tercih edilmesi sonucunu doğurmuştur

whatsapp_butonu